Jak se žije v Podnebíně

Žáci 8.a 9.ročníků naší školy se ve dnech 18.a19.listopadu zúčastnili ekologicky zaměřeného programu ve Švagrově. Finanční náklady na tuto akci jsou hrazeny z operačního programu Šablony III. Program je autorským…