První písemně doložená zmínka o škole v Horní Libině, a to při faře vedle kostela (Pharrschule)