Rozdělení školy na pětitřídní chlapeckou školu a jednotřídní dívčí školu