Škola v Dolní Libině je trojtřídní a každá třída je dělena na dvě oddělení