Postavena nová školní budova na horním konci a ke škole u kostela přistavěna 5. učebna