Postavena a otevřena nová škola vedle kostela (2 učebny)