Postavena „stará“ škola v Dolní Libině (Dolní Libina čp. 77)