Zmínka o první škole v Dolní Libině (výuka probíhala ve velké kuchyni tamní rychty)