Založena Všeobecná živnostenská pokračovací škola (Allgemeine Gewerbliche Fortbildungsschule) do níž byla začleněna taktéž základní škola (Volksschule)